O nas

Szanowni Państwo,
jesteśmy Niepublicznym Centrum Kształcenia Zawodowego „Wechsler” prowadzonym przez spółkę szkoleniowo–doradczą Wechsler Polska, która jest naszym organem prowadzącym.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego „Wechsler” jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie Prawa Oświatowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm.). Jest niepubliczną szkołą działającą w systemie oświaty. Placówka wpisana jest do rejestru pod pozycją 94/19 prowadzoną przez Prezydenta Miasta Kielce. NCKZ Wechsler prowadzi centrum egzaminacyjne, które realizuje programy walidacji i certyfikacji efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, poza formalnej oraz kształcenia nieformalnego.

W związku z realizacją projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków UE powstał obowiązek rozdzielności procesu kształcenia (prowadzenia kursów zawodowych) od procesu egzaminowania i certyfikacji (walidacji i certyfikacja).

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg udogodnień informatycznych w procesie uzyskania potwierdzenia kwalifikacji. Oddajemy do Państwa dyspozycji platformę egzaminacyjną dzięki, której możecie Państwo skorelować posiadane umiejętności, wiedzę i jej praktyczne zastosowanie z procesem walidacji (egzamin) i uzyskania certyfikatu.

Sprawdź koniecznie Charakterystykę Egzaminów

Zapraszamy do współpracy!

Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media